strona główna • mapa strony • kontakt     

Biuro Projektowe EMA - Projekt Sp. z o.o.  powstało w 1987 roku. Początkowa działalność koncentrowała się w dwóch kierunkach:

Telekomunikacja - w zakresie projektowania systemów telekomunikacyjnych, kompletacji dostaw, montażach i uruchomieniach;

Inżynieria lądowa - w zakresie koncepcji, pozyskiwania terenów pod inwestycje, projektowania oraz nadzoru inwestycji takich jak: drogi, place, parkingi, ulice oraz nawierzchnie lotniskowe (drogi startowe, drogi kołowania, płaszczyzny postojowe dla samolotów.


W późniejszym okresie zakres działalności się powiększał o kolejne branże. Projektowaliśmy już całą infrastrukturę lotniskową. Oprócz projektów technicznych nawierzchni doszły systemy nawigacji samolotów (system naprowadzania NDB, systemy oświetlenia lotniska, magazyny paliw, systemy odwodnienia, opracowania oddziaływania na środowisko, badania hałasowe, badania nośności nawierzchni i inne). Branża telekomunikacyjna rozszerzyła się o systemy teleinformatyczne, i energetykę.


Opracowywaliśmy dokumentację instalacyjną dla budynków biurowych klasy A (inteligentny  budynek) z takimi systemami jak: sieć strukturalna, redundantny system zasilania i wyodrębnione sieci zasilania gwarantowanego dla sieci komputerowych, serwerownie i duże ośrodki obliczeniowe (klatki Lampertza), systemy BMS, oświetlenia EiB, systemy kontroli dostępu, systemy przeciw pożarowe i inne.


Naszą wizytówką jest lotnisko Łódz-Lublinek. Oprócz terminalu wszystkie projekty opracowywane były przez naszą kadrę inżynierską. Lotnisko uznane zostało za jedno z najlepszych lotnisk dyspozycyjnych w Polsce. Obecnie jest to lotnisko międzynarodowe o dość dużym ruchu. [czytaj więcej]


Mamy wiele zrealizowanych obiektów na podstawie naszych opracowań projektowych. [zobacz listę referencyjną]


Powody dla których udaje nam się pozyskiwać tak poważne inwestycje są (między innymi) następujące:

  • Dobrze się z nami współpracuje,
  • Mamy wieloletnie doświadczenie poprzedzone gruntownym przygotowaniem zawodowym,
  • Stosujemy najnowsze technologie dostępne na rynku,
  • Uczestniczymy w procesie realizacji naszych projektów,
  • A co najważniejsze- staramy się zrozumieć wymagania Inwestora i potrzeby przyszłego Użytkownika.

 

strona główna • mapa strony • kontakt • webmaster